Brunberg Fastigheter AB

Nybildat fastighetsbolag som ska äga och förvalta fastigheter i Trestadsområdet.